Přejít na obsah
Menu

Blog Draw Planet

image

Návštěva umělecké galerie je jedna z nejlepších věcí, kterou můžete udělat, když máte volno. Nejenže načerpáte spoustu inspirace, ale také odhalíte význam v každém díle. Proto tolik lidí tráví v uměleckých galeriích spoustu času.

Povedené umělecké dílo na vás zapůsobí tak, že si ho budete chtít vyfotit. Ve všech  uměleckých galeriích však platí určitá pravidla, která bychom měli dodržovat, abychom nebyli za burany a ignoranty.

 1. Nenoste svůj batoh přímo do galerie.

Je spoustu uměleckých galerií, které nedovolují vzít si tašku nebo batoh přímo dovnitř galerie. Nejsnadnější je si odložit tašku v úschovně nebo na recepci. Nebude vám také překážet při prohlížení galerie.

 1. Věnujte pozornost všem pravidlům v každém uměleckém díle

Když navštívíte galerii umění, tak se může stát, že objevíte umělecké instalace, které expozice činí zábavnější. Jako příklad lze uvést interaktivní uměleckou instalaci, které se můžete dotknout, protože tím snadněji pochopíte její význam. Existuje však i neinteraktivní umění, kterého je zakázáno se dotýkat. To je jeden z důvodů, proč byste se měli řídit pravidly u každého uměleckého díla.

 1. Pozor na vyhrazený prostor

U každého uměleckého díla se běžně vyskytují čáry, od kterých byste se měli distancovat, pokud nechcete být vyloučeni z galerie. Měli byste mít otevřený přístup k dílům a neobtěžovat ostatní návštěvníky hlasitými zvuky.

 1. Pokud je povolen fotoaparát, tak nepoužívejte blesk

Možná vás dílo tak uchvátí, že si ho budete chtít vyfotit telefonem nebo fotoaparátem. Za žádnou cenu nepoužívejte blesk.  Blesk totiž může poškodit kvalitu obrazu a degradovat jeho barvy. Vždy se nejdřív ujistěte, že je blesk fotoaparátu vypnutý.

 1. Nedotýkat se!

Respektujte umělce tím, že se nebudete dotýkat jejich práce, pokud to není dovoleno. Tím zachováte kvalitu vystavovaného exponátu.  Pokud je umělec v galerii přítomen zapojte se s ním do hovoru, možná vám odkryje skryté významy vystavených děl. 

 1. Nebuďte hater

Nemůžete vystát umělecké dílo? Zkuste si odpovědět proč a neodsuzujte ho na první dobrou. Přemýšlejte o něm. Takové myšlenky vás mohou mnohé naučit. Je příliš snadné říct “to je hrozné“.

 

Nečekaná přestávka od stereotypního života plného práce, akcí a schůzek se dala využít i produktivně! Ani naši lektoři nezaháleli a s volným časem se kreativně poprali. V Praze aktuálně probíhá několik výstav lektorů, kteří učí u nás v Draw Planet. Pojďte se s nimi seznámit. 🙂
.
Markéta Bábková – Capturing the Invisible
Orange bar, 30.6-5.10
Markétu v Draw Planet můžete potkat na kurzu olejomalby a malby akrylem pro začátečníky. Ve své tvorbě se zajímá o zpětnou analýzu prostoru, v němž se pohybuje a jehož je součástí. Obrazy autorka vnímá jako znovu vytvořený pohled na realitu se subjektivním pojetím atmosféry a volbou zobrazovaného.
.
Herédi x Sedlák x Staněk / Kobka č. 9
Hořejší Nábřeží, 5.6
Tomáš u nás učí ilustraci a sketching. Nelze také opomenout, že na příměstském výtvarném taboře je snad dětmi nejoblíbenějším lektorem. Ve vlastní tvorbě se zabývá digitální grafikou, komiksem, graffiti a abstrakcí. Na výstavě můžete vidět další dva autory, se kterými Tomáš spolupracuje.
.
Barbora Valášková: is anybody here?
prostor39
U nás v Draw Planet Barbora učí kurz pro začatečníky. Na AVU absolvovala ateliér Malba I, Škola prof. Roberta Šalandy. Pomocí abstraktních pláten zkoumá prostor a jeho psychologický vliv.
.
Klára Sedlo – Monstra
Galerie 1, 7.7
Klára je naše bývalá lektorka, nicméně její výstava je něco, co je potřeba vidět na vlastní oči! Realistický symbolismus, místy okultní a mysteríozní náměty, které se ale prolínají se silnou psychologickou linkou prožitků mladé ženy.

Chodíte k nám na kurzy? Tak to vás určitě někdy napadlo, kdo má v ateliérech co na starosti. U lektorů povědomí asi máte. :)) Vedou kurzy podle určených programů a předávají studentům své znalosti a zkušenosti. Ale co dál? Pro chod ateliérů jako takových jsou vcelku důležití administrátoři. To jsou ty slečny, co sedí na recepci nebo v některém z ateliérů. 

Administrátor má na starosti spoustu věcí. Odepisuje na přihlášky a dotazy přes emaily, přihlašuje zájemce na kurzy, ověřuje obsazenost kurzů, občas napíše nějaký ten článek na facebook nebo blog, ale především se stará se o studenty a lektory, kterým zrovna probíhá lekce. Administrátor má za úkol zajistit, aby měli studenti i lektoři to, co k lekci potřebují, aby se na lekci cítili dobře a také se se studenty domlouvají třeba na náhradních lekcích.

Dalšími důležitými osobami v ateliérech jsou paní provozní a její pomocníci. Paní provozní přehled o tom, která lekce kdy probíhá a v jakém ateliéru a podle toho připravuje ateliéry. Připravuje v ateliérech všechno od stolů nebo stojanů přes pomůcky, až po vytištěné předlohy. Má pod palcem zásobení skladu pomůckami k tvorbě i sušenkami a čajem pro duševní pohodu našich studentů.

Pak tu máme kolegy, kteří dělají Draw Planet neustále lepší a zajímavější. Zlepšují program stávajících kurzů a vymýšlí i zbrusu nové, vybírají ty nejlepší a nejzkušenější lektory, zlepšují webové stránky, hledají předlohy a vytvářejí prezentace ke kurzům, starají se o obsah facebooku, instagramu a blogu a plánují takové super novinky jako jsou Youtube tutoriály, online kurzy nebo kurzy pro pokročilé.

A další neméně důležitou částí týmu je naše skvělá grafička starající se o vizuální stránku. Vytváří bannery, letáčky, grafiku na sociální sítě (například k soutěžím) a spoustu dalších.  Tak co, už máte jasno, jak to u nás funguje? 🙂 Více informací o nás: https://www.drawplanet.cz/o-nas/

 

0-748×433

Existuje několik jednoduchých tipů, které vám pomohou pochopit základní principy kreslení v perspektivě. Ukážeme vám také některé techniky kreslení, které vám pomohou „vyřezat“ rozměry jakéhokoliv objektu tužkou nebo štětcem.

Co je perspektiva v umění?

V případě, že máte problémy se zobrazením hloubky ve své práci, máte s největší pravděpodobností potíže s vnímáním a zobrazováním perspektivy. Perspektiva je princip realistického přenosu tří rozměrů v dvourozměrném prostoru s určitým zkreslením prvků, které zprostředkují jejich polohu v prostoru. 

Budeme se soustředit na obraz těla ženy ležící ve ukázkové perspektivě. Tipy popsané v tomto článku se však netýkají pouze kresby postav. Pomocí perspektivy můžete zobrazit jakékoli další objekty!

 1. Rozdělte si prostor na papíru

První věc, kterou musíte udělat, je nastavit hranice vašeho objektu.  Někdy, když umělec čelí nesouladu proporcí, může se uchýlit ke zmenšení objektu. To však dosti zničí realismus vaší práce. Pokud si všimnete, že proporce jsou nesprávné – je lepší začít znovu.

 1. Nakreslete si pomocné čáry

Zkuste si lehce nastínit svou postavu uvnitř obdélníku nebo čtverce. Slabé načrtnutí vám umožní vymazat případné nepřesnosti. Pomocí vizuálních metod měření se ujistěte, že jste velikost přenesli co nejpřesněji.

Dále je třeba nakreslit svislou čáru, která zjednoduší měření a upřesní zbývající části kompozice. Nemusí to být ve středu obrázku, v našem případě je to modrá čára na levé straně obdélníku. K měření a správnému přenosu rozměrů budete potřebovat olovnici. Olovnice může být i nit, na jejímž konci je nějaké závaží.

 1. Pokuste se zapomenout, jak zobrazovaný objekt vypadá

Zahoďte všechny zaujaté myšlenky, jak by měla lidská postava vypadat. Představte si, že jste ji viděli poprvé. Sledujte a nakreslete to, co vidíte, ne jak si myslíte, že by to mělo vypadat. Zní to jednoduše, ale je to překážka číslo jedna pro každého umělce, který se snaží perspektivu ovládnout. Měřte, měřte a znovu měřte. Důvěřujte pouze svým měřením a tomu, co je před vašima očima. Ve správné perspektivě lidská podoba nezapadá do našich předpojatých ideálů.

 1. Načrtněte si velké tvary

Začněte kreslením velkých tvarů a ignorujte všechny detaily. Pomocí vaší olovnice můžete vidět, jak základní anatomické struktury vzájemně fungují.

Přesné měření je velmi důležité. Nakreslete si vodorovné podpůrné čáry. Dále nakreslete vodorovnou čáru uprostřed těla. Na základě toho načrtněte samotnou figuru a co nejpřesněji zohledněte proporce. Ignorujte podrobnosti a vytvořte jednoduché tvary, aby se daly snadno změnit.

 1. Proveďte samotnou kresbu těla

Jakmile nastíníte všechny anatomické tvary, je čas začít kreslit tělo. V této fázi je nezbytné pochopit, jak zprostředkovat trojrozměrné vlastnosti zobrazovaného objektu na papíře.

Měli byste vidět a, co je důležité, kreslit, jak je vše anatomicky spojeno. Nohy před lýtky, lýtka před boky, boky před hýžděmi atd. Nechte svou tužku nebo štětec tzv. “projít krajinou masa”, sledujte jeho vlnité pláně a přenášejte požadovaný úhel.

Přenosové objemové techniky také stojí za vyzkoušení

V následujících odstavcích popisujeme několik metod, které vám pomohou vytvořit objem z podpůrných linií. Experimentujte a osvojte si metodu, která vám nejlépe vyhovuje. Dostatek znalostí a zvládnutí technik vám zaručí úspěch. Pokud zjistíte, že některé body nevypadají správně, vraťte se k hlavním velkým tvarům a ujistěte se, že jsou opravdu správné.

Bez ohledu na techniku, kterou si vyberete, je rozhodně dobrá znalost lidské anatomie. Čím hlouběji pochopíte, jak je lidská anatomie budována, tím snáze zvládnete perspektivu.

 1. Geometrická technika

Způsob, kterým se tělo rozkládá na jednoduché geometrické tvary, může být opravdu užitečný. Obzvláště když se snažíte vytvořit anatomický výkres v perspektivě. Válce jsou ideální pro prezentaci zužujících se končetin a kubické tvary jsou ideální pro tělo. Zkuste si také představit, jak tyto geometrické tvary do sebe zapadají. Když už máte všechny tyto jednoduché tvary a jsou úměrně přesné, zbývá jen zkombinovat je a dokončit detaily.

 1. Cívková (nebo spirálová) technika

Technika cívky (nebo spirály) je technika kresby konstrukce trojrozměrného objektu pomocí spirál, které kopírují kontury objektu. Pro tuto techniku je nejlepší použít mikrotužku.

Při kopírování svislého nebo vodorovného tvaru budou cívky vypadat téměř rovné nebo jako přímé čáry. Jejich forma závisí zcela na perspektivě. Je to skvělá technika, která vás naučí, jak objekty snímat a realisticky je převádět na papír.

Věříme, že jsme vás tímto článkem přesvědčili o tom, že perspektiva je krásná a zajímavá věc a že si ji budete chtít vyzkoušet nakreslit také!

Pojďte do toho s námi a přihlaste se na kurz figurální kresby nebo kresby pro začátečníky v Draw Planet! Perspektiva pro Vás bude hračka! 🙂

https://www.drawplanet.cz/kurz/kurz-figuralni-kresby-portretu/

 

Ahoj,

rádi bychom popsali základní body pro Vás, naše návštěvníky, co se týče bezpečnosti prostředí.

Vždy jsme brali otázky úklidu a dezinfikování vážně. Teď budeme muset ještě malinko přidat. Vaše bezpečí je pro nás vším.

Prosíme Vás o dodržování základních podmínek pro účast:

 1. Vždy mějte nasazenou roušku
 2. Při vstupu do ateliérů použijte dezinfekci na ruce
 3. Dodržujte bezpečné odstupy

A ještě poprosíme – co nejčastěji si myjte ruce a řiďte se pokyny lektorů a administrátorů.

Níže jsou pravidla popsaná podrobněji.

Těšíme se na Vás 🙂

 

 

Příchod do ateliérů

– Před vstupem do ateliérů proveďte dezinfekci rukou – pro tento účel je dezinfekce připravena u vstupních dveří .

– Při vstupu do prostor ateliérů, včetně chodeb a při pohybu v těchto prostorách je povinné nošení roušek.

V prostoru vstupu jsou pro případ potřeby roušky k dispozici.

– Pohyb mimo vlastní ateliér, kde probíhá Vaše výuka, omezte prosíme na nutné minimum a pohybujte se s nasazenou rouškou, nevytvářejte skupiny a dodržujte bezpečný odstup. Pro usnadnění orientace jsou na podlahách společných prostor značky se vzájemnou vzdáleností 2 metry.

Prostory vstupu a recepce

– V prostoru vstupu a recepce se prosíme zdržujte pouze po nutnou dobu, např. pro zjištění do kterého ateliéru máte jít, k provedení úhrady kurzovného apod.

– Požadavky na domluvení náhradní lekce, nahlášení budoucí absence, obecnější dotazy apod. prosíme nevyřizujte na místě v recepci, ale zašlete emailem na obvyklou adresu [email protected]

Během výuky

– V jednotlivých ateliérech jsou k dispozici dezinfekce, roušky a rukavice. Pokud cokoli z toho budete potřebovat, vezměte si, nebo se obraťte na lektora.

– Uvnitř ateliéru prosíme respektujte rozmístění stojanů, stolů, míst k sezení a pokyny lektorů a administrátorů pro zajištění bezpečných odstupů.

– Před použitím a rovněž po použití společných zařízení (varné konvice, dřezy a umyvadla, fény) použijte dezinfekci rukou.

– Po použití toalety si důkladně omyjte ruce mýdlem a na suché ruce pak použijte dezinfekci.

Doplňující informace

Veškeré prostory a zařízení ateliérů jsou průběžně opakovaně dezinfikovány. V případech výskytu jakýchkoli příznaků možné infekce toto sdělte na místě lektorovi. U studenta může být provedeno bezkontaktní měření teploty. Lektoři i administrátoři dodržují zvýšená hygienická opatření a s hygienickými pravidly v ateliérech Draw Planet jsou seznámeni. Prosíme řiďte se jejich pokyny a s případnými dotazy se obraťte na administrátory.

1-2017-Akvarelova-Ilustrace-1-94

UŽ VÁM NIC NEUTEČE!