Přejít na obsah

#děti

Jak nakreslit draka

20. září 2021

jorge-gardner-L9ndJ8ihf00-unsplash

Díky tomuto krátkému návodu nebylo kreslení draka nikdy jednodušší! 🙂 Vyzkoušejte si ho nakreslit společně s vašimi dětmi! 🙂

Krok 1. Začněte oválem pro hlavu. Poté vytvořte dva kruhy – jeden pro hruď a druhý pro zadní část. Spojte kruhy čarami – jedna vytvoří krk a druhá hřbet. Nakonec přidejte dlouhou linii, kterou napojte k zadní části. Tato čára je vnější částí ocasu.

Krok 2. Vytvořte hlavu a čenich podle pomocných červených čar na druhém obrázku. 🙂

Krok 3. Pojďme pracovat na ocasu. Dokreslete čáru od spodku hrudi ke špičce ocasu a tím vytvoříte ocas. Pamatujte: konec ocasu zakončete do tvaru šipky. 🙂

Krok 4. Nyní do výkresu přidáme nějaké detaily, jako jsou oči, ústa a nos. Můžete nakreslit velké „C“, které vytvoří lícní kost. Dva kapkovité tvary vytvoří horní část paží a nohou.

Krok 5. Přidejte svému drakovi rohy. Můžete jich nakreslit tolik, kolik jen chcete! Dokreslete také spodní polovinu paží a nohou.(podle obrázku)

Krok 6. Aby náš drak mohl létat, přidáme k jeho tělu křídla! Přidáme také prsty u předních a zadních nohou.

Krok 7.  Skoro hotovo! Je čas přidat poslední drobnosti a váš drak je připraven vzlétnout do oblak! 🙂

Krok 8. Hotovo! Skvělá práce. 🙂 Je čas dát novému příteli nějaké barvy. 

Kreslí Vaše děti rády? Chcete v nich podpořit lásku k umění? Kurz kreslení a malování pro děti 6-9 let je určen pro nejmenší umělce!

https://www.drawplanet.cz/kurz/kurz-malovani-pro-deti-od-6-do-9-let/

Témata

obr.10

Jak udělat mřížku

Můžete si mřížky buď vytisknout a začít kreslit na pauzovací papír, nebo můžete nakreslit rozvržení mřížky sami pomocí následujících kroků 🙂

1) Na levém a pravém okraji papíru A4 si udělejte, veprostřed těchto okrajů, tužkou značky a tyto značky spojte pomocí pravítka a tužky

2) To samé uděláme s horním a dolním okrajem. Takže si uděláme značky veprostřed těchto okrajů a tyto značky spojíme.

3) Nakreslete další čáru spojující levý a pravý okraj, rovnoměrně rozdělující horní polovinu obdélníku. Stejně rovnoměrně rozdělujělte spodní polovinu obdélníku.

4) Nakreslete čáru spojující horní a dolní okraj, rovnoměrně dělící levou polovinu obdélníku. Tím samým způsobem nakreslete čáru spojující horní a dolní okraj dělící pravou polovinu obdélníku.

Krok 1

Označte šířku a výšku rytíře na koni. Nakreslete dva ovály pro hlavu a tělo skákajícího koně. Přidejte proporce rytíře a nakreslete mu helmu.

Krok 2

Nakreslete tělo a krk koně. Poté nakreslete trup rytíře. Přidejte jednu vodicí linii pro ocas koně a další vodicí linii pro kopí.

Krok 3

Pomocí vodících linií upřesněte místa pro nohy rytíře a hledí helmy. Poté nakreslete vodící linie pro nohy a ústa koně.

Krok 4

Načrtněte nohy, nos a uši koně. Přidejte tvary rytířových nohou a helmy.

Krok 5

Nakreslete sedlo, postroj, ocas a hřívu koně. Zaměřtě se na tvary jeho uší a nohou. Poté nakreslete brnění rytíře.

Krok 6

Nyní se zaměříme na malování tvaru brnění a kopí. Dále načrtněte koňský obleček a hřívu zvířete.

Krok 7

V tomto kroku se zaměříme na figuru rytíře. Je třeba dát co největší pozornost detailům rytířovi postavy.

Krok 8

Obtahujte rytíře na koni a snažte se měnit tloušťku a tmavost čáry. Přidejte další detaily a půdu pod nohama koně. Jako poslední krok smažte mřížku, kterou jste udělali na začátku 🙂

Vašim dětem klasická výtvarka nestačí? V Draw Planet připravujeme na každou lekci poutavý program v krásném a inspirujícím prostředí slunných ateliérů. Přihlaste se! 🙂  https://www.drawplanet.cz/kurz/kurz-pro-mladez-10-15-let/

tina-floersch-CcbnSarTldQ-unsplash

Naučit děti kreslit může být důležitým krokem v jejich životním vývoji a celkově zapojení umění do jejich života. Různé studie prokázaly benefity pro dětský vývoj při pravidelné umělecké aktivitě. Nejen že tím získají skvělý způsob vyjadřovat se, ale také to pomáhá s vývojem jejich koordinace očí a rukou, a navíc je učí důležité koncepty, jako jsou proporce, perspektiva, barevné schéma a spoustu dalšího. 

Kromě vybudování důležitých charakterových rysů, dětští psychologové také také doporučují kreslení a malování k vývoji EQ, což může pomoci k vyvinutí stabilního mentálního zdraví. Umění se prokázalo jako účinná léčba depresí a úzkostí, takže děti, které si tvorbu osvojí, můžou být v dospělosti méně náchylné k těmto nemocem. 

Někteří dětští psychiatři také zjistili, že umění a kreslení může pomoci urychlit vývoj dětského mozku. Umění je také dobře známé jako pomocník pro děti s autismem, pomáhá jim vybudovat zvládací mechanismy ke zvládání každodenních aktivit. Kreslení dále pomáhá dětem s poruchami učení, jako jsou dyslexie nebo dysgrafie, aby překonaly nebo zvládaly obtíže. Je však třeba si uvědomit, že umění jako takové není léčbou pro tyto nemoci, je naopak podpůrným systémem pro tyto děti a důležitá je hlavně pravidelnost těchto aktivit. Rodiče by také měli mít na paměti, aby nebyli frustrováni tempem vývoje uměleckých schopností svých dětí – každé dítě má své vlastní tempo. 

Učení se kreslení by pro děti měla být především zábavná aktivita a neměly by cítit, že jsou do něj nuceni. Nenuťte své dítě, pokud zrovna nemá náladu. Snažte se, aby kreslení našlo své místo v každodenní rutině dítěte, a to se na ní těšilo. Nabídneme Vám malého průvodce s tipy, kterém můžete použít v motivaci dítěte podle jeho věku. 

2 – 5 let dítěte 

Učit předškoláky čemukoli se může zdát jako náročný úkol, ale cílem pro tento věk je hlavně děti podporovat v přirozené zvědavosti a zkoumání, co různé pomůcky dovedou. 

Pár tipů, které mohou pomoci:

 • Zahrňte kreslení do času ke hrám. Je důležité, aby si dítě tvorbu spojilo se zábavou. 
 • Připravte zázemí, které nebude frustrovat Vás ani omezovat dítě – oblečte mu oblečení, které se může zašpinit, podlahu či nábytek zakryjte novinami. 
 • Vaše dítě bude fascinováno všemi novými pomůckami. Nelimitujte jej výběrem – nechte ho vyzkoušet třeba barevné křídy, písek a různé barvy, aby mohlo pochopit předměty a vyjádřit se. 
 • Neučte děti kreslit a nechte je se rozhodnout. Pokud chce namalovat sebe s růžovými vlasy, neopravujte to a raději dítě pochvalte za úsilí a mluvte s ním, proč zrovna tak vidí samo sebe. 
 • Využijte pozorování ke komunikaci. Ptejte se dítěte na jeho obrázky, tím také napomůžete vývoji vyprávěcích schopností a vyjadřování se. 
 • Umění je skvělým nástrojem pro průchod emocí. Pokud je dítě rozčilené, nechte ho namalovat rozčilený obrázek. 
 • Vystavte si výsledky dětské tvorby. To rozhodně podpoří dítě v dalším tvoření. Pamatujte, není to dokonalý výsledek, o který jde, je to hlavně proces a vytvoření pozitivních vazeb k umění. 

6 – 9 let dítěte

V tomto věku už dítě může kreslit, co vidí. Dosud byly jeho kresby vyjádřením cítění a předchozích zkušeností. Nyní se můžete soustředit na pomoc mu vyjádřit, co vidí okolo sebe. 

Pár tipů, které mohou pomoci:

 • Dejte dětem nové předměty k znázornění. Vyberte předměty, ke kterým mají nějaký vztah, a které mají jednoduchou stavbu/geometrii. Něco jako jejich oblíbený hrneček nebo hračka. 
 • Ptejte se dětí, jaké tvary vidí v různých předmětech. Posaďte se s nimi, než začnou kreslit, a promluvte si o různých obrazcích. 
 • Přimějte dítě, aby se moc nedívalo dolů na papír během tvorby. Pomozte mu, aby si uvědomilo, že tvořivý proces je důležitější než výsledek. 
 • Stejně jako dříve, mluvte s dítětem a ptejte se na jeho kresbičky, povedete ho tím, aby si více všímalo a přemýšlelo o věcech kolem sebe. 
 • V tomto věku se snažte dítě vést k využití jedné techniky nebo pomůcky, aby si začalo uvědomovat, co konkrétně jej baví nejvíce. 
 • Netlačte dítě do vytvoření perfektního obrázku, stačí, když pravidelně bude pozorovat a tvořit. 

Určitě můžeme dětem také pomoci rozvíjet své schopnosti na našem kurzu přímo pro ně. https://www.drawplanet.cz/kurz/kurz-malovani-pro-deti-od-6-do-9-let/

10 – 15 let dítěte

V tomhle věku by mělo dítě začít pracovat na komplexnějších tématech, jako třeba prostorová perspektiva, a také s těžšími pomůckami. 

Pár tipů, které mohou pomoci:

 • Mluvte s dítětem nejen o předmětech, ale také o jejich umístění. Kde stojí? Jsou okolo další předměty? Jak jsou daleko?
 • Je to také skvělá doba k pochopení proporcí. Může malovat vedle sebe předměty rozdílné velikosti nebo se snažit o lidskou anatomii kreslením sebe sama podle zrcadla nebo i Vás 🙂
 • Dítě také může být frustrované svými výsledky. Je třeba neustále opakovat, že tvorba není jen o výsledku, ale o pravidelnosti, tréninku a praxi, které vytrvale povedou k lepším výsledkům.
 • Vystavujte potomka různým formám tvorby a umění. Udělejte si společně čas na muzeum a výstavy, aby vidělo a pochopilo více ze světa umění, a také si začalo formovat kritický pohled. 
 • Můžete pro něj nastavit týdenní výzvy, které by měly být hlavně o hravosti a zkoušení nových věcí. Běžte spolu třeba do parku a skicujte svět kolem sebe. Ať dítě doma namaluje, co denně vidí ve škole. Cvičte a cvičte. 

I pro starší děti je určitě přínosné tvořit v kreativním prostředí mezi vrstevníky. Budeme se těšit na našem kurzu k tomu určeném. https://www.drawplanet.cz/kurz/kurz-pro-mladez-10-15-let/

Jak reagovat na výsledek snažení

Děti se vždy snaží a těší se na uznání a pochvalu od dospělých a je velice důležité jim toto dopřát, aby nedocházelo k frustraci z tvorby. V případě umění dětí a adolescentů je proces tvoření tím klíčem, a proto můžeme vždy dotyčného chválit. Potomky zbytečně nekritizujte, pokud máte dojem, že někde pokulhává, zkuste se spolu posadit a ukázat mu jinou techniku nebo postup, případně svěřte dítě někomu zkušenějšímu. Dávejte dobré rady, ne bezcílnou kritiku. 

Benefity pro dítě

Jak již bylo zmíněno, na toto téma bylo provedeno spoustu studií, které přinesly zajímavé výsledky. Umění přináší dětem i dospělým spoustu benefitů při vývoji a relaxaci. Zde je list několika z nich.

 • Umění pomáhá vyvíjet motorické dovednosti. Existuje spousta pomůcek, se kterými se můžou seznámit. Tužky, pastelky, prstové barvy … Vaše dítě se rychle naučí, jaká síla přinese jaký výsledek. 
 • Kreslení a malování je také skvělou metodou jak naučit dítě koncentraci, aby se v dospělosti jednoduše dokázalo dlouho soustředit na jeden úkol. 
 • Také skvěle pomáhá vyvinout koordinaci oka a ruky. To může dětem později pomoci například i ve sportovních aktivitách. 
 • Tvoření přispívá ke zvýšení sebevědomí. Při tvorbě dítě dosahuje malých vítězství a učí se překonání malých výzev, a tím pomalu získává víru ve své schopnosti. 

Učit dítě tvorbě by měl být především milý a příjemný proces. Nikdy děti nenuťte do další fáze tvorby, pokud se jim nechce. Je potřeba v nich vybudovat lásku k procesu a vidět svět kolem sebe. Zahrňte tento koníček do rodinných aktivit a na dovolených nezapomeňte navštěvovat muzea a galerie. Bude skvělým přínosem pro celou rodinu se do tvoření a poznávání ponořit společně! 

alexander-dummer-9N68zG9o9IY-unsplash

Když přijde na umění, není nikdy od věci vyzkoušet si, jak nakreslit animované postavičky – ty, které známe z mnoha populárních komiksů, televizních pořadů a filmů.

K dispozici je široká škála slavných kreslených postaviček. V tomto článku si ukážeme, jak nakreslit postavičku modrého Šmouly. Pokud jde o styl, v němž by měla být kresba vyobrazena, je jistě nejlepší, aby se stále velmi podobal originální postavičce. Fantazii se ovšem meze nekladou a vždy záleží především na autorovi kresby.

Jak nakreslit Šmoulu

Obecná kresba animovaného Šmouli může být použita ke ztvárnění kterékoliv postavičky z této série. Vždy bychom tedy měli tvořit podle společného rámce. Jednotlivé postavičky se poté budou odlišovat pomocí vhodně umístěných detailů. 

Krok 1

První věcí, kterou bychom měli při kresbě postavy Šmouli začít, je, pomocí několika různých barev zmapovat základní části těla (včetně umístění rukou) a klobouku. Ten by měl v této počáteční fázi připomínat svatozář. Jednotlivé části nakreslíme jako geometrické útvary s využitím jednoduchých čar.

Krok 2

V dalším kroku se více zaměříme na detaily tváře. Jelikož kreslíme hlavičku ze tříčtvrteční perspektivy, bude z tohoto pohledu zakresleno nejprve pouze jedno oko a nos.

Krok 3

V tomto kroku přidáváme do obrázku i druhé oko, vzhledem k výše zmíněné perspektivě bude však záměrně výrazně menší, než v případě toho prvního. Úmyslně ponecháváme mezeru mezi očima. Oči šmoulů nejsou spojené, jako tomu je například u postavičky kocoura Garfielda. Dále dokreslujeme náznak velkého ucha. 

Krok 4

Nyní přichází čas na několik detailů. Zvýrazníme více ucho, přidáme ústa, obočí a zobrazte také tváře.

Krok 5

Jakmile budeme mít dokresleny detaily tváře, přichází čas na klobouk. Ten perfektně padne na své místo – jeho centrem bude “svatozář”, kterou jsme si připravili v předchozím kroku. Následně přidáme i zbytek obrysu těla, nejprve tu část, která se nachází více v popředí. V tomto případě se bude jednat o pravou polovinu těla, tedy pravou ruku a nohu.

Krok 6

Nyní dokončíme obrázek Šmouly nakreslením čáry, která oddělení dolní končetiny od trupu a tím vytvoří postavičce kalhotky. Dokreslíme také levou nohu a ruku – v tomto případě zkusíme zaťatou pěstičkou vytvořit pochvalný palec nahoru. 

Krok 7

Když máme všechny části dokončeny, vymažeme z kresby pomocné čáry, kterými jsme obrázek začínali. Zbyde nám tak čistá kresba, která je připravena na vybarvení. Modré tělíčko malého Šmouly a nezapomínáme na červený jazyk, který lehce vykukuje z otevřených úst.

A kresba je hotova! 🙂

Stejným způsobem můžeme nyní nakreslit i další postavičky z tohoto animovaného příběhu. Stačí pouze upravit jednotlivé detaily každého Šmouly. Můžeme například přidat brýle, vousy a červenou čepičku či dlouhé žluté vlasy a místo kalhotek šaty. Variant je samozřejmě hodně, záleží jen na Vás! 

Přihlaste své děti na výtvarku do Draw Planet:  https://www.drawplanet.cz/kurz/

tabory_2019_cast1-158

Jak podporovat dítě, pokud samo začne kreslit a měl by rodič vůbec zasahovat do procesu kreslení? V tomto ohledu mají různí učitelé a rodiče mnoho různých názorů.

Kresba u dětí rozvíjí mnoho schopností. Rozhodně proto stojí za to podporovat dítě, pokud vezme do ruky tužky a barvy.

Jestli chcete dítě zaujmout kresbou, je lepší začít hravou formou a kreslit s dítětem od předškolního věku. Pokud zjistíte, že Vaše dítě již má zájem o kreslení a dělá v této aktivitě pokrok, zkuste povzbudit jeho touhu kreslit – kupte si materiály, vezměte je do speciální školy atd. Buďte vždy ohleduplní a chvalte své dítě. Neměli byste přímo zasahovat do samotného procesu kreslení a pomáhat dítěti kreslit, pokud mu něco nevyjde. Koneckonců si pamatujete, jaké důležité vlastnosti se kresba vyvíjí.

Kreslení samo o sobě učí a proto je nutné, aby se dítě samostatně naučilo vše, co tento proces dává.

Kreslení má v životě každého dítěte velký význam. Od velmi mladého věku 8–9 měsíců může dítě začít malovat.

Kreslení je užitečné ze všech stran, pomáhá rozvíjet motoriku, představivost, nápadité myšlení, vytrvalost, sebekázeň. Kresba je nový, úžasný a vzrušující svět, který může dítě objevit. Děti se pomocí svých kreseb učí nejen analyzovat vnější svět, ale také pomocí různých uměleckých výrazových prostředků vyjádřit svůj vnitřní svět, své obavy, touhy a problémy.

Rodiče hrají velkou roli ve vývoji dítěte, jeho formování jako osoby a samozřejmě v jeho touze po kreslení. Nezasahujte do touhy dítěte naučit se kreslit a neustále to opravujte. Musíte podporovat a chválit jakékoli kresby Vašeho dítěte všemi možnými způsoby, i když prozatím jsou to jen čmáranice.

Podpořte svoje dítě v kreativní tvorbě správným směrem – přihlaste je na výtvarní letní tábor s Draw Planet.

https://www.drawplanet.cz/kurz/detsky-primestsky-vytvarny-tabor/

Láska na první pohled.

7. června 2021

aaina-sharma-nqj3ncOPS0g-unsplash

Aneb jak se připravit na první výlet do muzea s dítětem 🙂 

Dítě objevuje svět mnoha způsoby a rodiče mu v tom pomáhají – čtou knihy, ukazují obrázky, seznamují je se sportem a hudbou, dívají se na stromy, zvířata, cestují s ním. Nakonec přijde čas společně navštívit muzeum – právě tam máte příležitost vidět něco, co na ulici nenajdete: například dinosaura. Náš článek Vám řekne, jak se připravit na první cestu do muzea tak, aby byla úspěšná a vzbudila pozitivní emoce.

Které muzeum byste si měli vybrat pro svou první návštěvu? Stručně řečeno: berte v úvahu zájmy, překvapte a nenuďte. V tomto případě se nejprve musíte zaměřit na věk dítěte. Na otázku, v jakém věku je dítě připraveno na první výlet do muzea, neodpoví ani jeden manuál na výchovu dítěte. Doporučujeme naplánovat první návštěvu muzea nejdříve ve věku 4 let – od tohoto věku děti nejen získají dojmy, ale už je mohou pochopit a sdílet. Do jaké muzea byste se svým dítětem měli jít poprvé? Samozřejmě do toho, které odpovídá zájmu dítěte. Odolávejte touze ukázat mu vše, co byste chtěli vidět Vy, důležité jsou podněty pro děti. Zajímavá muzea pro děti mohou mít různá témata: zvířata, lodě, oblečení, pohádky …

Když je muzeum vybráno, promluvte si s dítětem o nadcházející exkurzi. Řekněte mu, co ví o tomto tématu. Pokud se například chystáte do zoologického muzea, popovídejte si o cestě do zoo, setkání v lese s ježkem nebo hraní se sousedovým psem. Pokud máte doma zásobu knih s podobnou tématikou, listujte v nich a dívejte se na ilustrace. Bude velmi užitečné, pokud se podělíte o své pozitivní vzpomínky na návštěvu muzea v dětském věku. A nezapomeňte svému dítěti vysvětlit pravidla chování ve výstavních místnostech – nesmíte tam dělat hluk, běhat, dotýkat se exponátů. Protože pro aktivní děti není tak snadné se ztišit, přijďte s malou hrou – řekněme, vezměte si s sebou měkké boty, abyste mlčky šlapali, „jako Indiáni“.

Tipy pro přípravu výletu do muzea s dítětem 

Je důležité přemýšlet o praktických aspektech cesty: Ranní hodiny ve všední dny jsou nejlepší čas na návštěvu muzea s dětmi: v sálech je jen málo návštěvníků, můžete trávit tolik času, kolik chcete, tím, že se budete dívat na to, co dítě zajímá. Kromě toho se někdy správci sálů nesnaží potlačit příliš zvědavé dítě, ale uspokojí jeho zájem, a mohou se dotknout nějakého obvykle nepřístupného exponátu. V závislosti na věku dítěte může návštěva muzea poprvé trvat půl hodiny nebo hodinu. Prozkoumejte jeden sál – pokud se dítěti tato zábava zalíbí, brzy se sem vrátíte a budete pokračovat v exkurzi. Určitě se musíme zamyslet také nad stravou, některá muzea mají kavárny, které děti rádi navštěvují. Možná že si potomek bude spíše pamatovat dort  lépe než mistrovské malířské dílo. Příště však sladkosti muzejní expozici nezastíní.

Na děti nespěchejte. Nová zkušenost a výjevy budou potřebovat nějaký čas, aby byly dítětem dobře zpracovány. Sdílejte s dětmi svoje názory a emoce, můžete však očekávat, že děti budou zaujaty jinými exponáty než Vy. To i Vám pomůže vidět svět novýma očima. Rodinná návštěva muzea bude vždy plná poznání rodinných členů navzájem. 

Tvůrčí rozvoj je velmi důležitý jak pro dospělé, tak i pro malé děti. Podpořit kreativního ducha svému dítěti můžete také jednoduše tím, že jej přihlásíte na výtvarku nebo na výtvarný tábor pro děti a mládež, během kterého bude nejen kreslit, ale dozví se i zajímavosti z historie a technik a také se znalými lektory navštíví muzea či galerie a prožije tak kreativní i edukativní léto. A hlavně – se svými vrstevníky si užije spoustu zábavy! 

https://www.drawplanet.cz/kurz/detsky-primestsky-vytvarny-tabor/

tabory_2019_cast1-131

Letní dětské tábory bývají na jedno brdo a každý rok stejné, ale náš příměstský tábor pro děti je skvělou příležitostí pro každého účastníka, kterého baví kreslení a malování. Pojďme si vysvětlit, proč je tak skvělý. 🙂 

Letní dětský příměstský tábor je vhodný pro děti od 7 do 15 let, skupiny tvoříme podle věku, aby se všichni výborně bavili a měli podobně staré kamarády. Vše probíhá pod vedením těch nejlepších a nejzkušenějších lektorů a pedagogů. Ale kdo jsou ti lektoři? Jsou to studenti a absolventi uměleckých škol. Mladá generace tvůrců, která zná spoustu zajímavostí o světě umění. Během školního roku většina z nich u nás vede výtvarku pro děti a mládež, a proto už vědí jak správně zaujmout i ty nejvíc znuděné detičky. 🙂 

A protože náš tábor je výtvarný, tak se zaměříme na malbu a kresbu, architekturu, ilustraci a mix různých dalších technik, řekneme si o perspektivě a stylizaci. Na našem táboře budou děti kreslit rychlé skici a zkusí si práci s různými materiály – pracovat budou s pastelem a akvarelem no a s akrylem za malířským stojanem vytvoří skvělá díla! 

Kromě skvělých zážitků si malí a mladí účastníci odnesou také i své výtvory domů. Zkusíme si vytvořit vlastní unikátní design na tašky, odznáčky, vlastní rámečky a spoustu dalšího – fantazii se meze nekladou.

Abychom změnili prostředí a aktivity, tak budeme chodit malovat do přírody, tedy do parků a zahrad, kde se dají vytvářet nejen botanické ilustrace, ale i pořádně zaběhat, vyfouknout největší bublinu z bublifuku a zahrát si báječný společenský hry.

Budeme navštěvovat i zajímavé galerie a muzea, aby děti viděly i něco z historie, a pro ty techničtěji zaměřené se podíváme i do vesmíru. Každý zvídavý účastník si určitě najde to svoje a rozšíří si obzory zábavnou a tvořivou formou. Všechno vstupné je již v ceně tábora, o vše se postarají naši koordinátoři.

Kreativní tábor pečlivě připravujeme, věnujeme mnoho času do vymýšlení perfektního programu a také do školení lektorů. Vždy se snažíme dětem přiblížit i trochu historie, techniky kresby a malby krok po kroku vysvětlujeme. Vše prokládáme hrami, aby se nikdo nenudil a vymýšlíme zajímavé úkoly, aby se všichni rozvíjeli svým tempem. Ke každému přistupujeme individuálně v příjemné atmosféře bez stresu.

Přihlaste se na letní dětské tábory nyní, abyste měli jistotu, že Vaše děti nepromarní léto před počítačem nebo televizí! Těšíme se na ně v příjemné atmosféře, tvůrčím prostředí a přátelském kolektivu. Přidejte se k Draw Planet a začněte tvořit!

https://www.drawplanet.cz/kurz/detsky-primestsky-vytvarny-tabor/

Témata

DSC_0527 (1)

Spousty studií již bylo publikováno na téma, jak kreslení, malování a tvorba benefitují dětskému vývoji a ovlivňují jej do dospělosti. Málokterá aktivita je pro děti tak přirozená, jako je kreslení a malování. Pro děti je to jedna z prvních forem vyjadřování a je úplně jedno, jestli popadne do ruky křídu, tužku nebo prstové barvy. Pojďme se podívat na některé pozitivní účinky tvorby pro malé umělce. 

Rozvoj jemné motoriky

Jemná motorika zahrnuje pohyby, které jsou pravidelným kreslením skvěle rozvíjeny. Dítě se učí správnému držení tužky a ostatních materiálů, což mu pomáhá zakotvit správné návyky na psaní, ale v dospělosti třeba i k řízení automobilu (díky koordinaci zápěstí a očí). 

Kresba přináší dítěti rychlejší vizuální zpětnou vazbu než např. psaní v závislosti na tom, které materiály používá a zda je na ně zvyklé již od útlého věku. Takto si velice rychle osvojí způsoby, jak správně držet nejen tužku nebo pero, ale i koordinovat ruku, oči a zápěstí. 

Rozvoj soustředění

Kreslení, malování a tvoření v každém věku dítěte (i dospělého) je velice přirozený způsob, jak se lze naučit soustředění. Pravidelný denní čas na uměleckou tvorbu pomáhá dětem s poruchami soustředění, ale samozřejmě ne jen jim. Je důležité najít si pravidelný čas na tvorbu, aby dítě vědělo, že tento čas patří jen jemu a jeho obrázkům a nebudou do tohoto času zasahovat např. domácí úkoly do školy nebo domácí povinnosti. Dítě i teenager se tak na svůj čas začnou těšit a naučí se po tuto dobu plně věnovat pouze jedné činnosti a mít se svým vlastním dílkem trpělivost. 

Rozvoj sebevědomí

Jistě všichni známe ten pocit, který se dostaví, když se nám něco povede nebo jsme pochváleni. Dodává nám to energii do další činnosti a činí nás sebevědomějšími. Pro děti a teenagery je proto kresba a tvorba naprosto ideální. Možná nevidíte v obrázku svého dítěte dílo srovnatelné se starými mistry, ale to přece vůbec nevadí! Váš potomek právě dokončil svůj malý projekt, na kterém strávil čas i úsilí a nakonec jej dovedl ke zdárnému konci. A za to je třeba pochvala 🙂 Děti si tak budou více věřit a uvidíte, že se časem budou zlepšovat a sami si hledat nové způsoby tvorby. 

Rozvoj kreativity

Díky novým a novým technikám, materiálům, způsobům tvorby a různým podnětům menší děti objevují svět a starší děti rozvíjí svůj umělecký záběr. V každém věku však tvorba rozvíjí kreativní myšlení, děti se přirozeně snaží zachytit, co vidí kolem sebe, nebo jako starší i plánují, co zobrazit chtějí, a tím kreativně komentují svět kolem sebe. Kombinace různých materiálů nebo technik mezi sebou dále učí děti, že ne vše je černobílé a spoustu práce si lze usnadnit, použije-li kreativně další metodu. 

Jak děti rozvíjet díky online tvoření?

V Draw Planet myslíme na děti a mládež, které z různých důvodů nemohou docházet na prezenční kurzy. Může jít o uzavření kroužků z důvodu různých nařízení, dítě nechce chodit na prezenční kurz nebo někde poblíž nemáte možnost kvalitně vzdělávacího kroužku.. 

Máme připravené skvěle propracované programy Výtvarky pro děti 6-9 let nebo pro mládež 10-15 let a také Počítačovou grafiku pro mládež 10-15 let. Nejedná se o žádná předtočená videa, lekce jsou živé a interaktivní. Děti pracují společně se špičkovými lektory, kteří dětem poskytují podporu, rady a zpětnou vazbu. 

Online tvorba bude děti bavit, vzdělávat a rozvíjet podle jejich potřeb! I Vy si tak najdete chvilku pro sebe 🙂

https://www.drawplanet.cz/detionline/

Témata

fImuSc_Q
Podpořte své děti v grafické tvorbě a umožněte jim dostat znalosti, které mohou využít ve svém budoucím povolání!
Podívejte se, co všechno nabízíme dětem, kteří se zajímají o digitální tvorbu a programátorství.
Kurz počítačové grafiky pro děti a mládež
Nechte děti naučit dělat na počítači něco smysluplného a podpořte jejich kreativitu! Na kurzu grafiky získají skvělé  základy a navíc je to zábava! Na jednotlivých lekcích si na zajímavých úkolech představíme Photoshop, Lightroom, iPad Procreate i Adobe Illustrator! Děti čekají super koláže, plakáty, ilustrace, vizitky, fotomontáže a spoustu dalších skvělých věcí. Vše potřebné k tvorbě je k dispozici v našich teliérech. Stačí jen začít. 🙂
.
Kurz základů programování a robotiky pro děti a mládež
Robotika je jednou z nejzajímavějších sfér v oblasti nových technologií a představuje budoucnost. Jak ji přiblížit dětem? Přihlásit je do našeho kurzu! Pod vedením vynikajících lektorů zvládneme naprogramovat spoustu různých aplikací a her se zábavnou grafikou v jazyku programování Scratch, pronikneme do základů robotiky pomocí sestavování a programování Lego Mindstorms EV3 robotů a zvládneme práci s programováním elektroniky v platformě Arduino.
Zajímají se Vaše děti o počítačové hry a jejich fungování? Potom je kurz programování pro ně to pravé! 🙂
mvaWofFQ
Už vaše děti navštěvovali kurzy kreslení a malovaní v Draw Planet? Líbilo se jim u nás a chcete ve výtvarce pokračovat? A nebo děti u nás ještě nebyli a chcete v novém školním roce začít? Podpořte své děti v tom, co je baví nejvíc! Dopřejte jim kvalitně strávený čas s přátelskými a profesionálními lektory a rozvíjejte jejich talent! Přihlašte se přes naše webovky!
.
Kreslení a malování pro děti 6-9 let
Dopřejte dětem kreslit a malovat pod odborným vedením a zábavnou formou. Mezi vrstevníky si najdou nové kamarády a naučí se spoustu nového! Veselé úkoly, skupinky dětí podle věku a kreativní zabavný lektor – co víc si přát od výtvarky? 🙂  Pastelky, fixky, akvarelové a akrylové barvičky v našich krásných ateliérech se už nemohou dočkat na zahájení kurzu pro děti!
.
Kreslení a malování pro mládež 10-15 let
Nestačí Vašim dětem klasická výtvarka? Přihlaste je do Draw Planet! Tvorba je dospělými často podceňována. Kreslí si Vaše dítě do sešitů a učebnic? Podpořte jeho talent a otevřte mu cestu k budoucímu vysněnému povolání!
Děti se na výtvarce dozvědí něco víc o umění a umělcích. Seznámí se s moderními uměleckými technikami pod vedením skvělých lektorů, absolventů uměleckých škol. Přihlašte své mladé umělce k nám do Draw Planet 🙂
1-2017-Ilustrace-1-45

UŽ VÁM NIC NEUTEČE!