Přejít na obsah
Menu

#Ilustrace

Fashion Ilustrace

7. července 2018

photo_2017-12-19_16-27-57

Všimli jste si někdy, čím se liší kreslení klasického portrétu od kreslení portrétu ve fashion ilustraci? Ve kterých detailech se skrývá rozdíl?

Oči
Oči hrají důležitou roli v módních ilustracích. Například jejich tvar výrazně ovlivňuje výraz tváře modelu. Čím více trénujete, tím lépe budete schopni vylíčit emoce modelu, které se hodí k zobrazenému oděvu.
Oko se skládá z oční bulvy a horního a dolního víčka. Tloušťka očních víček se vytváří pomocí stínu. Přirozenějšího a měkčího vzhledu docílíme, pokud tento stín překryjeme řasami.


Cvičením kreslení různých variant očí budete mít širokou škálu možností pro vytvoření efektnějšího obrazu.

Obočí
Obočí je také velmi důležité, protože svým tvarem a tloušťkou určuje výraz obličeje. Počáteční bod kreslení obočí je nad vnitřním rohem oka. Ujistěte se, že špička není příliš dlouhá.

  

Nos
V módní ilustraci je nos vždy znázorněn ve zjednodušené podobě. Nakreslete co nejméně a nedostávejte se do detailů. Nakreslete pouze jednu stranu nosu. A nedělejte příliš kulaté nosní dírky.

  

Uši
Jak budou nakreslené uši, záleží na tom, zda má modelka náušnice, sluneční brýle nebo klobouk. Stejně jako u nosu nejsou nutné detaily. Hlavní věc je zobrazit jejich umístění a velikost a nezapomeňte nakreslit lalůčky.

Rty
Rty jsou díky své přirozené měkkosti a variabilitě klíčovým prvkem ve vyjádření emocí modelů, i přes jejich relativně malou velikost na obrázku.
Horní ret je trochu širší a mírně vyčnívající.


Nejprve určete šířku a tloušťku rtů a nakreslete jejich obrys pomocí zakřivených čar. Dále nakreslete jamku přes horní okraj, čímž se vytvoří prohloubení uprostřed. Spodní okraj pusy nakreslete světlejší; je víc vypoulený a odráží světlo.

Když kreslíte zuby, ujistěte se, aby nebyli příliš nápadné. Nezapomeňte také, že tvář modelu v módě je nevýznamná část obrazu. Tím, že je příliš detailní pouze odvádíme pozornost od designu oblečení.

Vlasy a účesy
Účes, stejně jako make-up, je velmi důležitým prvkem módní ilustrace, která určuje celkový styl obrazu. Věnujte zvláštní pozornost této rovnováze.

Jako základní cvičení si pro začátek vezměte kreslení culíku, ve kterém jsou vlasy pevně přitlačeny k hlavě. Mezi hlavou a vlasy ponechte malou mezeru. Pak účesy postupně komplikujte.
Zlepšete své dovednosti tréninkem, abyste získali vlasy v pohybu.

Klobouky a čepice


Klobouky byly vynalezeny velmi dávno a mají mnoho různých typů a způsobů použití. Pokrývky hlavy mají velký vliv na módní design, stejně jako make-up a účes.
Klobouk se obvykle skládá z koruny, která pokrývá hlavu a z krempy. Nejprve se nakreslí lem kolem hlavy a pak vnější kruh krempy. Nakonec se připojí koruna, přičemž věnujte pozornost hornímu a dolnímu okraji krempy.
Klobouky pozorně zkoumejte, abyste pochopili, jaká je korelace mezi korunou a krempou.

Máte v hlavě módní nápady? Chtěli byste je dát konečně na papír? Ukážeme Vám, jak se tvoří ve stylu fashion ilustrace! Naučíme se malovat módní doplňky, tvořit fashion postavu i portrét a ukážeme, jak je formovat. Přihlaste se do Kurzu Fashion ilustrace v Draw Planet!
https://www.drawplanet.cz/kurz/kurz-fashion-illustration/

35236947_1793406494039532_8442689738564960256_n

Vytvoření oblečení vyžaduje dovednosti specialistů z různých směrů. V současné době jsou role návrháře a designéra neocenitelné. Co je to za profese, jaký je účel každé z nich a jak se od sebe liší? Více se o tom dočtete níže.

Designér je specialista, který se kreativním způsobem zabývá navrhováním produktů. Současně musí výsledný produkt splňovat estetické, funkční a technologické požadavky.

Módní návrhář je ten, kdo pracuje s existujícími formami oblečení, mění je nebo k nim přidává a přivádí celý nápad k okamžité realizaci.

Srovnání
Každá ze dvou profesí má svá vlastní specifika. Podívejme se blíže na rozdíl mezi designérem a módním návrhářem ohledně směru jejich činnosti.

Designér
Designér navrhuje zásadně nové typy oblečení. Spoléhá se na svou představivost a přichází s novou nečekanou siluetou či oděvu poskytuje další funkční detaily. Během vytváření si designér dělá náčrtky a hledá nejefektivnější kombinaci látek a barev a také nastiňuje, jak bude vypadat celkový dekor.

Hlavní je autorův nápad. Je založen na tom, co je pro lidi zajímavé. Designér se snaží zachytit náladu a přání potenciálních zákazníků. Jeho cílem je vymyslet takové zboží, které by přinášelo prospěch a odpovídalo moderním trendům. Člověk této profese by měl mít představu o věku a sociální charakteristice těch, na koho zaměřuje svou práci. Pro designéra je také důležité umět předvídat, zda Je možné z ekonomického hlediska realizování jeho nápadů.


Módní návrhář
Módní návrhář vykonává více aplikovanou funkci. Hledá řešení pro ztělesnění záměru designéra. Jeho pozornost je zaměřuje na model: na to, jak jej udělat dokonalým. Činnosti práce módního návrháře jsou rozděleny do samostatných oblastí, z nichž každá odpovídá specializaci velkých podniků. Módní návrhář vytváří na papír podrobný nákres. Zobrazuje detaily udávající velikost a tvar návrhů a vybírá možnosti dokončení. Návrhář-konstruktér vyvíjí střih, který odpovídá plánovanému modelu. A návrhář-technolog se zabývá hledáním nejdostupnějších způsobů, jak přímo věc vyrobit.

Takže zjednodušeně řečeno: první má nápad a druhý dává nápadu život. Někdy se však obě tyto schopnosti nalézají u jedné jediné osoby. V takových případech se v okouzlujícím světě módy objevují slavná jmena.

Zajímá Vás móda? Rádi listujete v módních časopisech? Na kurzu fashion ilustrace v Draw Planet se věnuje kreslení fashion portrétu či postavy a samozřejmě módních doplňků. Vyzkoušíte si akvarel a fixy, flitry a akryl. Co když právě ve Vás spí módní ilustrátor? Přijďte to k nám zjistit! https://www.drawplanet.cz/kurz/kurz-fashion-illustration/
A pokud byste se chtěli ponořit do vytváření vlastní kolekce oblečení – přihlaste se na náš kurz Módní tvorby, na kterém se naučíte, jak se dělají střihy a jak podle nich ušít oblečení.  https://www.drawplanet.cz/kurz/modni-tvorba-fashion-design/

Knižní ilustrace

15. března 2018

John_Tenniel_-_Illustration_from_The_Nursery_Alice_(1890)_-_c03757_07

V knihách, časopisech, novinách a vedle spousty jiných textů často vidíme fotografie nebo obrázky umělců. Takové obrázky se nazývají ilustrace. Slovo je odvozeno z latiny od slova „illustratio“ – osvětlení, vizuální obraz. Jejich úkolem je pomoci objasnit to, co je řečeno v textu a zdůraznit vizuálně jeho obsah.
Co dělá ilustraci uměleckým dílem? Díky jakým atributům jsme oprávněni přiřadit je k vysokému umění? Co odlišuje ilustraci jako zvláštní žánr od zbytku výtvarného umění?

S ohledem na díla výtvarného umění v nich můžete snadno rozlišit tři hlavní vlastnosti. Za prvé ty, které obsahují nějaký druh příběhu. Někdy je složitý, například jako historické události, někdy jednoduchý, jako je třeba zátiší. Někdy je příběh o propojení abstraktních tvarů a barev v abstraktní malbě. Tak či onak je tento příběh v uměleckých dílech vždycky přítomen. Pro zobrazování objektů umělec potřebuje nástroje, jako jsou například linie (ta definuje tvar a hranice objektu), flek (světlý nebo tmavý pro přenos světla a stínu) a konečně barva. Díla výtvarného umění jsou vysoce ceněna, když uspokojují požadavky na krásu, integritu, hloubku a jedinečnosti obrazů. Ilustrace může být rozlišována jako samostatný žánr výtvarného umění v důsledku jedné nepostradatelné funkce. Její příběh není určován svobodnou volbou umělce, ale literárním dílem. Jeho účelem je osvětlit to, co je řečeno v knize. Ujasnit události a akce, stejně jako obecnou představu, které podnítily autora k napsání knihy. Literární díla inspirovala a nadále inspirují mnoho umělců.

V dějinách hrají velkou roli díla Homéra, Ovidia, Virgila a dalších klasických autorů. Bible, evangelium, díla Shakespeara, Cervanta a mnoho dalších. Žánry, ve kterých umělci vyjadřovaly jejich obsah, byly velmi různorodé: nástěnné malby, gobelíny, tapisérie, malby na vázách, grafiky… A samozřejmě, zvláštní místo patří knize!

Knižní ilustrace je žánrem grafického umění.
Samozřejmě, kniha podle její velikosti a struktury ilustrace silně ovlivňuje.

Velikost stránky omezuje velikost obrázků. Písmo v jejich bezprostředním okolí nutí umělce najít harmonické řešení. Technika tisku rovněž nutí umělce, aby odpovídal obrazovými prostředky a metodou tisku, které jsou pro tuto publikaci určeny.
Ilustrativní jazyk obrázku závisí na čase jeho vytvoření. Důležité jsou také okolnosti, za kterých je kniha vydávána. Ručně psaná kniha a kniha o malém oběhu byla zdobena a ilustrována nejlepšími mistry.

Často ale není knižní ilustrace divákem pochopena. Nespokojenost může být způsobena setkáním s neobvyklým, neočekávaným obrazem, ačkoli je diktována samotným literárním dílem.
Obecná kultura a estetická výchova jsou nepostradatelné a nezbytné pro správné pochopení umělecké ilustrace.

Zajímá Vás ilustrace? Draw Planet máme kurz, na kterém se seznámíte s mistry ilustrace, dozvíte o současných trendech v ilustrování a díky skvělým lektorům rozvinete svou fantazii.
Přihlaste se do kurzu ilustrátorství pro začátečníky v Draw Planet!

9m_MgVP7H1c

Máme pro vás 4 jednoduchá cvičení pro rozvoj kreativního myšlení od Berta Dodsona! Fungují na odstranění tvůrčích bloků a rozšiřování osobních horizontů.

Pokud jste neočekávaně dostali kreativní krizi, nebo chcete jen opustit komfortní zónu, pokuste se soustředit na různé vlastnosti objektu kreslení.
Přesně nakreslený objekt přenáší diváka do styku s tímto objektem na doslovné úrovni. Dokonale víme, co je, například židle, a na co se používá. Přehnaný nebo zkreslený výkres stejného objektu má tendenci se dotknout diváka na emocionální úrovní a nabídnout mu, aby na něho kouknul pod novým uhlem.
To je pro diváka divné a upoutá to jeho pozornost, odhaluje něco nového jak v umělci, tak i v tom, kdo se dívá na kresbu.

Změňte poměry
Takové kresby jsou podobné karikaturám, díky tomu jsou tolik přitažlivé. Rozdíly zjistíme porovnáním. Chcete-li udělat něco velkého ve výkresu, dejte předmět vedle něčeho malého. Pokud máte pouze jeden objekt, detaily by měly být navzájem v kontrastu. Výsledky mohou být zábavné nebo rušivé, ale téměř vždy přitahují pozornost.

Podtrhněte rozdíl
Rozdíl je informace. Jeden způsob, jak udělat známé cizím, je zdůraznění rozdílů. Například dva lidé, tlustý a hubený. Ve skutečnosti rozdíl mezi nimi není tak obrovský, ale přeneseme-li to do extrému, můžete získat zcela nový příběh.


Hrajte si s měřítkem

Někdy je zajímavé vytvořit komplexní kresbu z různých zdrojů a divoce zveličovat rozdíl ve velikostech. Zde je geniální příklad, umělec Gustave Courbet na sedadle řidiče limuzíny vedle malé holčičky. Obraz se zastaví, protože divák pochopí, že Courbet je gigantický, jak doslova, tak i obrazně. Takto se rodí metafory, na kterých je postavena dobrá ilustrace.

Napětí zkreslení
Pro mnoha umělců, dokonce i zkušených odborníků, je obtížné úmyslně zkreslovat své kresby. Paradoxně může dobrý výcvik v pozorování bránit schopnosti kreslit výrazně. To znamená, že jednoduše mozek bude chtít kreslit jako fotoaparát, aniž byste do kresby přidali něco nového.  Existuje proces, který vám pomůže vyjít z tohoto omezení. To téměř zaručuje extrémnější a často zarážející obraz.

      

 

 

 

 

Nejdříve slepě a bez pohledu nakreslete hlavní obrysy objektu tlustou černé fixou. Pokud budete kreslit, koukejte na předmět (nebo fotografii), nikoli na obrázek. Možná budete muset čas od času podívat na svůj papír, abyste nekreslili na stůl :).

Jakmile dokončíte obrys, vezměte liner a začněte plnit stínování a detaily pečlivě, nyní se můžete libovolně podívat na předmět a na kresbu. Přirozené zkreslení, ke kterému dochází při slepé kresbě, zajišťuje, že žádné realistické stínování nedovolí správnost výkresu.

Všechny výše uvedené cvičení nutí analyzovat a pozorovat, rozšiřovat schopnosti a všechny jsou velmi užitečné. Opravdu dávají svobodu a otevírají nové pro každého, dokonce i pro ty, kteří už jsou zkušení malíři.

draw-planet-ekaterina-koroleva-6

Opravdu nevšední, krásná kombinace tahů pera inkoustem a akvarelu nám nabízí Ekaterina Koroleva. Její sofistikované a originální portréty úspěšně reprezentují třeba některé parfémy, časopisy, nebo bychom je mohli potkat i v soukromých rezidencích. 🙂

Ekaterina žije a pracuje v Berlíně a o zakázky nouzi nemá 🙂
Objednali byste si portrét od Ekateriny Koroleva 🙂 ?

draw-planet-ekaterina-koroleva-7

draw-planet-ekaterina-koroleva-5

draw-planet-ekaterina-koroleva-3

draw-planet-ekaterina-koroleva-4
draw-planet-ekaterina-koroleva-2
draw-planet-ekaterina-koroleva-1

Kaligrafie od Lex Wilson

26. září 2016

draw-planet-lex-wilson-2

Typografie je umělecko-technický obor, zabývá se písmem. Dělí se na mikrotypografii, ta je cílená na umělecký vzhled písmenek a na makrotypografii, řeší umístění textu na stránce, proporce titulků a podobně a říká se jí grafická úprava 🙂

Umělec a mikrotypograf Lex Wilson vytváří úžasné optické klamy a jeho nápisy opravdu vypadají jako 3D! Věřili byste, že jsou nakreslené 🙂 ?

draw-planet-lex-wilson-1
draw-planet-lex-wilson-3
draw-planet-lex-wilson-4
draw-planet-lex-wilson-5
draw-planet-lex-wilson-6
draw-planet-lex-wilson-7
draw-planet-lex-wilson-8
draw-planet-pablo-lobato-2

Veselé ilustrace Pabla Lobata z Argentiny 🙂 Pablo se několik let věnoval grafickému designu pro mnoho časopisů, ale podle jeho slov se výslovně nudil 🙂

Mnohem víc ho baví ilustrovat samostatně a jeho klienti byli mimo jiné třeba Rolling Stones i časopis Cosmopolitan.
Co vy na to 🙂 ? Poznáváte některé postavy z ilustrací?
draw-planet-pablo-lobato-1
draw-planet-pablo-lobato-3
draw-planet-pablo-lobato-4
draw-planet-pablo-lobato-5
draw-planet-pablo-lobato-6
draw-planet-pablo-lobato-7 draw-planet-pablo-lobato-8

Tvorba Henn Kim

6. září 2016

draw-planet-henn-kim-5

Černobílé a jednoduché ilustrace a přesto nabité emocemi, to je tvorba Henn Kim z Jižní Koreje. Henn kreslí výhradně ručně a zobrazuje svoje emoce a prožitky, i to, co ji nějakým způsobem zasáhne. Jednoduchými linkami tvoří tyto originální ilustrace, které vzbuzují různé pocity 🙂

Jak na Vás působí tyto černobílé obrázky od skvělé ilustrátorky:) ?

Draw-Planet-Josh-Cochran-4

Ilustrátora Joshe Cochrana poznáte podle světlé, nahuštěné a konceptuální kresby. Josh za své ilustrátorství získal dokonce cenu Grammy v kategorii Nejlepší limitovaná edice 🙂

Draw-Planet-Josh-Cochran-2

Věnuje se rozmanité činnosti, mimo jiné například nedávno dokončil práci na dětské knížce.

Draw-Planet-Josh-Cochran-3

Co vy na to, orientujete se v „přeplněných“ obrázcích 🙂 ?

Draw-Planet-Josh-Cochran-5

Kresby Bena Kwoka

21. července 2016

Tyto detailně propracované kresby má na svědomí umělec Ben Kwok alias Bioworkz.

Draw-Planet-Ben-Kwok-2

Jeho velkou inspirací je legenda H.R.Giger (nakreslil např. Vetřelce) a secesní umělec Alfons Mucha.

Draw-Planet-Ben-Kwok-3

Výsledkem jsou jeho velice podrobné úžasné ilustrace zvířat. Rád také navrhuje tetování. Nechali byste se potetovat tvorbou od Bioworkz 🙂 ?

Draw-Planet-Ben-Kwok-5

Draw-Planet-Ben-Kwok-7

Draw-Planet-Ben-Kwok-6

IMG_7051

UŽ VÁM NIC NEUTEČE!