Přejít na obsah
Menu

Сvičení pro rozvoj kreativního myšlení

29. září 2017

Zpět na blog
9m_MgVP7H1c

Máme pro vás 4 jednoduchá cvičení pro rozvoj kreativního myšlení od Berta Dodsona! Fungují na odstranění tvůrčích bloků a rozšiřování osobních horizontů.

Pokud jste neočekávaně dostali kreativní krizi, nebo chcete jen opustit komfortní zónu, pokuste se soustředit na různé vlastnosti objektu kreslení.
Přesně nakreslený objekt přenáší diváka do styku s tímto objektem na doslovné úrovni. Dokonale víme, co je, například židle, a na co se používá. Přehnaný nebo zkreslený výkres stejného objektu má tendenci se dotknout diváka na emocionální úrovní a nabídnout mu, aby na něho kouknul pod novým uhlem.
To je pro diváka divné a upoutá to jeho pozornost, odhaluje něco nového jak v umělci, tak i v tom, kdo se dívá na kresbu.

Změňte poměry
Takové kresby jsou podobné karikaturám, díky tomu jsou tolik přitažlivé. Rozdíly zjistíme porovnáním. Chcete-li udělat něco velkého ve výkresu, dejte předmět vedle něčeho malého. Pokud máte pouze jeden objekt, detaily by měly být navzájem v kontrastu. Výsledky mohou být zábavné nebo rušivé, ale téměř vždy přitahují pozornost.

Podtrhněte rozdíl
Rozdíl je informace. Jeden způsob, jak udělat známé cizím, je zdůraznění rozdílů. Například dva lidé, tlustý a hubený. Ve skutečnosti rozdíl mezi nimi není tak obrovský, ale přeneseme-li to do extrému, můžete získat zcela nový příběh.


Hrajte si s měřítkem

Někdy je zajímavé vytvořit komplexní kresbu z různých zdrojů a divoce zveličovat rozdíl ve velikostech. Zde je geniální příklad, umělec Gustave Courbet na sedadle řidiče limuzíny vedle malé holčičky. Obraz se zastaví, protože divák pochopí, že Courbet je gigantický, jak doslova, tak i obrazně. Takto se rodí metafory, na kterých je postavena dobrá ilustrace.

Napětí zkreslení
Pro mnoha umělců, dokonce i zkušených odborníků, je obtížné úmyslně zkreslovat své kresby. Paradoxně může dobrý výcvik v pozorování bránit schopnosti kreslit výrazně. To znamená, že jednoduše mozek bude chtít kreslit jako fotoaparát, aniž byste do kresby přidali něco nového.  Existuje proces, který vám pomůže vyjít z tohoto omezení. To téměř zaručuje extrémnější a často zarážející obraz.

      

 

 

 

 

Nejdříve slepě a bez pohledu nakreslete hlavní obrysy objektu tlustou černé fixou. Pokud budete kreslit, koukejte na předmět (nebo fotografii), nikoli na obrázek. Možná budete muset čas od času podívat na svůj papír, abyste nekreslili na stůl :).

Jakmile dokončíte obrys, vezměte liner a začněte plnit stínování a detaily pečlivě, nyní se můžete libovolně podívat na předmět a na kresbu. Přirozené zkreslení, ke kterému dochází při slepé kresbě, zajišťuje, že žádné realistické stínování nedovolí správnost výkresu.

Všechny výše uvedené cvičení nutí analyzovat a pozorovat, rozšiřovat schopnosti a všechny jsou velmi užitečné. Opravdu dávají svobodu a otevírají nové pro každého, dokonce i pro ty, kteří už jsou zkušení malíři.

1-2017-Ilustrace-1-45

UŽ VÁM NIC NEUTEČE!