Přejít na obsah
Menu

Digitální revoluce ve výtvarném umění

22. září 2023

Zpět na blog

S rozvojem digitálních technologií a internetu prochází výtvarné umění významnými změnami. Digitální revoluce nejenom změnila způsob, jakým umělci vytvářejí svá díla, ale také jak jsou tato díla distribuována a vnímána veřejností. Zde se podíváme na to, jak digitalizace ovlivňuje výtvarné umění v dnešní době a jak se promítá do tržní hodnoty těchto děl.

Digitální nástroje a nové možnosti tvorby

Digitalizace umožnila umělcům nové možnosti vyjádření své kreativity. Digitální nástroje jako grafické tablety, 3D modelování a software pro digitální malbu umožňují umělcům experimentovat s různými styly a technikami bez potřeby fyzických materiálů. To znamená, že umělci mohou snadno vytvářet digitální díla, která mohou být následně upravována, sdílena a reprodukována s minimálním úsilím.

 Obrázek #1 z Freepik

NFT a revoluce v prodeji umění

Jedním z nejvýznamnějších aspektů digitální revoluce ve výtvarném umění je vzestup NFT (non-fungible token) umění. NFT umožňují umělcům prodat svá digitální díla jako unikátní digitální aktiva, která jsou založena na blockchain technologii, což zajišťuje autenticitu a nezaměnitelnost. Tímto způsobem umělci mohou získat přímou kontrolu nad prodejem svých děl a získávají podíl z každého následného prodeje na sekundárním trhu. To otevírá nové příležitosti pro umělce a mění způsob, jakým je umění kupováno a sbíráno.

Obrázek #2 z Freepik                                                                     Obrázek #3 z Freepik

Digitalizace distribuce a přístupnosti

Digitální revoluce umožňuje širšímu publiku snadný přístup k umění. Díky internetu mohou umělci prezentovat svá díla online prostřednictvím webových stránek, sociálních médií nebo digitálních galerií. To umožňuje lidem z celého světa objevovat a sdílet umění bez ohledu na fyzickou vzdálenost. Digitální média také umožňují umělcům vytvářet interaktivní díla, která zapojují diváky do procesu tvorby.

Screenshot z webu : odkaz

Digitální revoluce ve výtvarném umění má značný vliv na tvorbu, distribuci a tržní hodnotu umění. Umělci mají nyní k dispozici širokou škálu digitálních nástrojů a platforem, které jim umožňují vyjádřit svou kreativitu a dosáhnout nového publika. Zároveň se mění způsob, jakým je umění prodáváno a sbíráno, s NFT uměním jako jedním z nejvýraznějších příkladů této změny. S digitální revolucí přicházejí nové výzvy a příležitosti, které formují budoucnost výtvarného umění.

Obrázek titulní z Freepik

Témata1-2017-Olejomalba-Pokracovani-1-44

UŽ VÁM NIC NEUTEČE!