Přejít na obsah
Menu

Jak probíhají talentové zkoušky  

3. října 2019

Zpět na blog
9c2e12d9684-kingston-university-c1727a92abf-kingstonschoolofartopenday

Když se řekne „talentová zkouška“, většina lidí si ji spojí s uměleckými obory. Nejde však jen o výtvarné umění, ale i o design či architekturu, ke kterým se skládají talentové zkoušky. Také lákají mnoho zájemců. Oproti jiným oborům se u těchto setkáváme s poměrně velkou konkurencí, která vyžaduje pečlivou, v některých případech i mnohaletou přípravu. U škol s uměleckým zaměřením je výtvarná zdatnost jedním z nejdůležitějších hledisek, ale sama o sobě bohužel nestačí. Přijímací komise vyžadují také znalosti v oblasti výtvarných technik, historie a technické schopnosti.

Jak můžou talentové zkoušky vypadat a jaké mohou mít školy požadavky?   

Každá střední i vysoká škola s uměleckým zaměřením má svoje vlastní přijímací řízení. Některé mají jen jednokolové přijímací řízení, některé dvou – či dokonce vícekolové přijímací řízení. Některé školy vyžadují domácí práce, jinde s uchazečem vedou přijímací pohovor a někde mají praktickou přijímací zkoušku.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se s dostatečným předstihem informovali o tom, jakou formou přijímací řízení probíhá, jaké má škola požadavky na domácí přípravu (portfolio domácích prací) a jakým stylem probíhá samotné přijímací řízení. Ve většině případů naleznete tyto informace na webových stránkách jednotlivých škol, pokud ne, měli by vám pomoci na studijním oddělení nebo na sekretariátu školy.

Také rozhodně neuškodí, když se na školu půjdete podívat, nejlépe třeba v rámci dnů otevřených dveří. Pokud je škola nepořádá, můžete využít jiné příležitosti – obhajoby, výstavy klauzur…

Kde se s výtvarně zaměřenými talentovými zkouškami setkáte?

S výtvarně zaměřenými talentovými zkouškami se samozřejmě setkáte u uměleckých oborů – tedy především u oborů na Akademii výtvarných umění v Praze. Studovat zde můžete malířství, sochařství, kresbu, architektonickou tvorbu i restaurování. Standardně jde o šestileté magisterské studium, na jehož konci získáte titul MgA. Pro přijetí musíte prokázat výtvarný talent, motivaci, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby. V prvním kole odevzdáváte vlastní práce (cca patnáct až dvacet), ve druhém kole skládáte praktickou zkouška na místě. A takto druhé kolo probíhá:

  1. den – kresebná či plastická studie dle reálného modelu
  2. den – kompozice na zadané volitelné téma, zpracované v libovolném médiu (technice), test ověřující všeobecný kulturní přehled
  3. den – volná kompozice v libovolném médiu (technice)
  4. den – speciální ověřovací zadání příslušného pedagoga, souběžně probíhají pohovory s jednotlivými uchazeči.

Výtvarné talentové zkoušky také čekají na oborech architektury včetně zahradní architektury. U přijímacích zkoušek musíte předložit portfolio s výtvarnými pracemi a vytvořit návrh architektonického řešení konkrétního popsaného prostoru.

Jak se na zkoušky připravit?

Nejlepší řešení, je zapsat se přímo do přípravného kurzu na talentové zkoušky. Takový kurz nabízí většina veřejných škol s výtvarnými obory. Ideální je kreslit to, co vás bude čekat u přijímacích zkoušek, například pokud půjde o kresbu hlavy, zaměřte se právě na to. Rozhodně neuškodí ani účast v kurzech na základní umělecké škole, kde můžete o pomoc poprosit vyučujícího, případně se pokusit oslovit učitele výtvarné výchovy na střední škole. Nezapomeňte, že mnoho škol požaduje po uchazečích portfolio. Začněte s jeho tvorbou včas.

Příprava obvykle probíhá formou navštěvování výuky vedené odborníkem – ať už se jedná o skupinovou nebo individuální. Výuku vede kvalifikovaný odborník (obvykle sám umělec či pedagog výtvarného oboru), který je zde k tomu, aby posoudil, jak jste pokročilí, aby zadával úkoly, hodnotil a inspiroval. Zkušenost, kterou vám učitel předá formou konzultace, je při praktické výuce nenahraditelná.

Učitel dokáže objektivně zhodnotit vaše silné i slabé stránky. Ty silné vám pomůže rozvíjet a u slabých dokáže poradit, na čem potřebujete ještě zapracovat a jak.

V rámci kurzů přípravy na talentové zkoušky se obvykle probírá klasická kresba a malba. Účastníci se seznamují se s různými výtvarnými technikami, získávají praktické zkušenosti ve stínování, kompozici, perspektivě na úkolech jako jsou zátiší, portrét a figura.

 A rada na konec?

Nejdůležitější věcí, kterou člověk rozhodnutý se věnovat umělecké dráze musí udělat, je být ochotný věnovat splnění svého snu maximum času, energie, úsilí a píle. Na cestě k dosažení cíle vás může potkat mnoho překážet, ale nevzdávejte to. Berte je jako úkol, který je třeba vyřešit. Nikdo a nic by vás nemělo odradit od toho, čemu se chcete věnovat naplno a v čem se cítíte být opravdu dobý. Výtvarný obor má mnoho oblastí a určitě i vy najdete oblast, ve které se uplatníte. Řádná příprava na talentové zkoušky vám v tom pomůže.

Všem, kteří o se chtějí vydat tímto směrem, v Draw Planet nabízíme přátelské a inspirativní prostředí, potřebné pomůcky a hlavně skvělé profesionální lektory, kteří sami tyto obory vystudovali. Přihlaste se k nám na kurzu přípravy, ať máte klid a jistotu v tom, že jste na té správné cestě k úspěchu!

https://www.drawplanet.cz/kurz/priprava-k-talentovym-zkouskam/

Témata1-2017-Olejomalba-Pokracovani-1-44

UŽ VÁM NIC NEUTEČE!