Přejít na obsah
Menu

Akční malba

23. července 2021

Zpět na blog
steve-johnson–TgmwEv-JEE-unsplash

Už jste někdy slyšeli o pojmu “akční malba”? Pokud ne, pokusíme se vám tento pojem co možná nejlépe objasnit. 🙂

Vznikla v USA v druhé polovině 40. let. a americké umění se tak poprvé osvobodilo od vlivu evropského umění a vytvořilo si svůj vlastní zcela unikátní malířský styl. Tento směr se vyvíjel ve Spojených státech od počátku 40. let do počátku 60. let 20. století a vznikl současně s abstraktním expresionismem. Má mnohé společné s tachismem, který se vyvíjel ve Francii. Označení action painting poprvé použil v roce 1952 americký umělecký kritik Harold Rosenberg. Tímto termínem popsal nový trend ve tvorbě umělců New Yorku, ve kterém viděl zcela nové perspektivy v americkém umění. Podle Rosenberga se vlastně plátno stalo jakousi arénou, ve které působil malíř jakožto zprostředkovatel toho největšího zážitku. 

Rosenbergovo pojetí umění jakožto procesu ovlivnilo celou řadu právě vznikajících uměleckých směrů – konceptuálnímu umění, Land Artu i hnutí Fluxus, a bylo podnětem i pro pořádání celé řady happeningů. Díky akční malbě se malování poprvé stalo fyzickou záležitostí a sám akt malování nabyl nových hodnot. Rozměrná abstraktní plátna pak byla výsledkem nejvyššího podvědomého duševního prožitku a umění bylo motivováno nadsmyslově. Barvy byly umělci nanášeny přímo z tuby nebo plechovky a malba vznikala jakožto výsledek umělcova impulzivního pohroužení se do plátna. 

Akční malba rozeznává dvě základní techniky malování:

  • Dripping – lití barvy na plátno přímo z plechovky
  • Slash Painting – cákání barvy štětcem

Ani jedna z těchto forem tvorby však není výsledkem bezmyšlenkovitého mechanického malování, ale zprostředkovává nejvyšší možný pocit z malování samého.

Hlavní představitelé tohoto směru jsou: Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline, Bradley Walker Tomlin a Jack Tworkov.

Pokud se chcete o této a mnoho dalších technikách abstraktní malby dozvědět více, přihlaste se k nám do Draw Planet na kurz abstraktní malby pro začátečníky! 🙂 https://www.drawplanet.cz/kurz/kurz-abstraktni-malby-pro-zacatecniky/

Témata1-2017-Ilustrace-1-45

UŽ VÁM NIC NEUTEČE!