Go to

Kreslení podle živého modelu

13. December 2018

Back to blog
Эскиз-1024×363

Kreslení podle reality vám umožňuje zvážit různé možnosti kompozice, obcházet model tak, abyste nevynechali žádnou výraznou nuanci a zachytili celkový tvar, který je pro dosažení podobností tak důležitý. Nakreslete si podobné studie jednoduchými, čistými tahy a snažte se opakovat obecnou strukturu hlavy bez zaměření na světlo a stín.
Kroky kreslení

První fáze:
Pořádně si prohlédněte model. Určete vztah mezi maximální výškou a maximální šířkou a umístěte body na nejvýznamnější části obličeje (horizontální i vertikální). Nakreslete ovál hlavy. Podle pravidla perspektivy zakreslete středovou osu (při kreslení hlavy ze tří čtvrtin není je ohnutá) a horizontální osy, které dělí tvář na několik částí.

Druhá fáze:
Pokračujeme ve vylepšování výkresu. Zajistěte přesné údaje o obličeji: oči, nos, ústa a uši. Všimněte si, že rozdělení obličeje na tři části je opravdu důležité. Snažte se identifikovat jednotlivé poměry a držet se jich, abyste dosáhli podobnosti. Tato etapa je velmi důležitá, položí základy pro další vývoj. Vypozorujte a zkuste načrtnout základní anatomické detaily (kosti, svaly atd.).

Třetí fáze:
V této fázi je nejlepší představit si hlavu jako soubor rovin, které tvoří její povrch. Bude pro vás jednodušší rozlišit, které oblasti jsou nejtemnější a které nejsvětlejší. Jasně obkružte nejsvětlejší i nejtmavší části obličeje. Získáte tím trojrozměrný obraz. Snažte se, abyste nedělali rovné tahy. Měly by být alespoň lehce zahnuté. Obličej by jinak vypadal příliš tvrdě, ostře.

Čtvrtá fáze:
V této fázi se budeme zabývat stíny ještě více než v předešlém kroku. Nejdříve se vrhneme na ty největší, nejhlubší a nejdůležitější. Zjistíte, že stíny na obličeji jsou velmi odlišné a vytvářejí komplexní vzorec. Chcete-li obraz zjednodušit, přivřete oči až do stavu, kdy uvidíte pouze dva tóny: světlé (osvětlené oblasti) a tmavé (oblasti ve stínu).

Pátá fáze:
V tomto případě, a pokud je to nutné, v dalších etapách, pokračujte ve zpracování tvaru obličeje a věnujte pozornost půltónům (které jsme v předchozím kroku vynechali a zahrnuli je do společného stínu). Identifikujte nejdůležitější detaily, jako jsou oči a rty a ztmavte je nebo zesvětlete. Změňte intenzitu šrafování zvětšením nebo zmenšením tlaku na papír.

Šestá etapa:
V této fázi výkres zachovává čáry vytvořené v předchozích fázích. Nemažte je, spíše je jen změkčete lehkým rozmazáním. Ve výkresu není možné (a je zbytečné se o to snažit) reprodukovat všechny odstíny, které vidíte naživo. Takže to nepřehánějte a nedělejte detaily. Dobré kreslení je vždy důsledkem pečlivého výběru a rozumného zjednodušení.

Baví Vás kreslit člověka a chcete se správně naučit zachytit proporce lidského obličeje? V Draw Planet máme kurz figurální kresby a portrétu, během kterého kreslíme podle živých modelů. A pro ty, kdo preferuje kreslení podle předlohy, máme kurz portrétu pro začátečníky, na kterém lidské portréty kreslíme a malujeme v různých technikách. Už to neodkládejte a přihlaste se!

https://www.drawplanet.cz/kurz/kurz-figuralni-kresby-portretu/1-2017-Olejomalba-Pokracovani-1-44

Our newsletter!