Go to

Franklin Booth

8. August 2017

Back to blog
FranklinBooth4

„Franklin Booth bude vždy mnohem lepší, než téměř kdokoli, kdo kdy vzal do ruky pero …“

© Bernie Wrightson

Franklin Booth, (1874 – 1948) byl jedním z nejvýznamnějších a nejvlivnějších amerických umělců devatenáctého a dvacátého století, známý svou vysoce vybranou černobílou ilustrací, provedenou perem a inkoustem.

Neobvyklý postup Booth zvolil vlastně nedorozuměním. Úzkostlivě přesně kopíroval ilustrace z časopisů perem a inkoustem, protože si myslel, že tak byly stvořené i původně. Ve skutečnosti šlo o dřevoryt. Ve výsledku to ale Bootha přivedlo k vytvoření vlastního stylu kresby, který se skládal z tisíců čar, pečlivě umístěných vedle sebe.

Nelze si nevšimnout výrazných obrovských budov a lesů, které se rýsují přes drobounké postavy, klasickou kaligrafii a pokroucené stromy.

Franklin se stal vynikajícím komerčním umělcem. Ilustroval knihy Jamese Reillyho, Marka Twaina, Theodora Dreisera, Meredith M. Nicholson a dalších autorů. Výborná znalost anatomie a pocit plasticity v zastoupení postav, smysl pro drama a dovednost kompozice, to vše pojal Booth naprosto úžasně. Vskutku to byl jeden z největších mistrů s perem a tuší, kteří se narodili v Americe.

Jeho jedinečný styl kreslení, ta vzrušující rozmanitost, se podobá malbě. Evidentně ovlivnil svými pracemi jeho současné i budoucí generace umělců, například Franka Fazetta a Berniho Wrightsona.

„Vždycky jsem obdivoval krásu práce Franklina Bootha a považuji ho za jednoho z nejlepších v americké ilustraci.“ © Norman Rockwell

„Moderní student, který chce dosáhnout rychlého úspěchu, by měl kopírovat některé jeho ilustrace, přestože užitečné budou pouze pro disciplínu. Dřív jsem ho kopíroval jen z lásky k němu. © Milton Caniff

Topics

1-2017-Olejomalba-Pokracovani-1-44

Our newsletter!