Go to

Architektonický pohled od Philippe Charles Jacquet

5. January 2016

Back to blog
18ec20807069d42e8d33599e81a82497tzuzf

Philippe Charles Jacquet není jen ledajaký malíř krajinek, je přímo jejich tvůrce! Tento umělec si osvojil schopnost kombinace reálného s imaginativním a jako výsledek vidíme na jeho obrazech realitu v kombinaci s atmosférou surrealismu – snu či fantazie. Jacquet vystudoval architekturu, což je také zjevné z jeho prací, které jsou, co se týká budov, velice precizní. Nakonec se z architektonického pohledu na svět vymanil přidáváním onoho nadreálného pozadí, často spojeného s vodními plochami a horami.

1-2017-Ilustrace-1-45

Our newsletter!