Перейти

Architektonický pohled od Philippe Charles Jacquet

5. января 2016

Назад в блог
18ec20807069d42e8d33599e81a82497tzuzf

Philippe Charles Jacquet není jen ledajaký malíř krajinek, je přímo jejich tvůrce! Tento umělec si osvojil schopnost kombinace reálného s imaginativním a jako výsledek vidíme na jeho obrazech realitu v kombinaci s atmosférou surrealismu — snu či fantazie. Jacquet vystudoval architekturu, což je také zjevné z jeho prací, které jsou, co se týká budov, velice precizní. Nakonec se z architektonického pohledu na svět vymanil přidáváním onoho nadreálného pozadí, často spojeného s vodními plochami a horami.

IMG_7051

Наши новости!